fbpx

Danh sách 20 website hàng đầu thế giới về AI (trí tuệ nhân tạo)

Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển như hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Các công ty và tổ chức hàng đầu trên thế giới đang tập trung nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của AI để giải quyết các vấn đề của con người. Dưới đây là danh sách 20 website hàng đầu về AI, bao gồm các công ty, tổ chức và cộng đồng được thành lập và phát triển trên toàn thế giới.

1. OpenAI – https://openai.com/

OpenAI được thành lập bởi một số nhà khoa học nổi tiếng, bao gồm Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman và Ilya Sutskever. OpenAI nghiên cứu và phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo để đưa ra các giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong đời sống, như lĩnh vực năng lượng, y tế, tài chính, giáo dục và thương mại điện tử.
Dưới đây là một số phần mềm hot của OpenAI:
 • ChatGPT : Là một trong những mô hình học sâu nổi tiếng của OpenAI, ChatGPT có khả năng tự động sinh ra văn bản, tạo ra các đoạn văn bản trông rất giống như do con người viết. Link:https://chat.openai.com
 • Gym: Đây là một framework cho phép các nhà phát triển xây dựng các mô hình học tăng cường và huấn luyện chúng trên các môi trường giả lập.
 • Spinning Up: Là một bộ công cụ để giúp các nhà phát triển học sâu học tăng cường có thể bắt đầu nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 • RoboSumo: Là một môi trường mô phỏng cho phép các nhà phát triển thử nghiệm và tối ưu các thuật toán điều khiển robot.
 • Neural MMO: Là một môi trường học tăng cường cho phép các nhà phát triển tạo ra các trò chơi trực tuyến với số lượng lớn người chơi.

2. TensorFlow – https://www.tensorflow.org/

TensorFlow là một thư viện mã nguồn mở phát triển bởi Google, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo. TensorFlow cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt cho việc xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình máy học.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của TensorFlow:
 • TensorBoard: Là một công cụ giúp giám sát, phân tích và hiển thị các thông số huấn luyện và kết quả của mô hình học sâu. Nó cung cấp một giao diện trực quan cho việc hiển thị các biểu đồ, đồ thị, hình ảnh và video để người dùng có thể đánh giá kết quả huấn luyện mô hình của mình.
 • TensorFlow Serving: Là một framework cho phép triển khai mô hình TensorFlow trên một cách dịch vụ. Nó cho phép các nhà phát triển tạo ra các API REST để triển khai mô hình trên các ứng dụng web và di động.
 • TensorFlow Lite: Là một framework nhỏ gọn để triển khai mô hình trên các thiết bị di động và IoT. Nó giúp giảm tải cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế, tăng tốc độ xử lý và tăng tính bảo mật cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị đó.
 • TensorFlow.js: Là một framework để triển khai các mô hình học sâu trên trình duyệt web. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên web mà không cần phải sử dụng các công nghệ plugin bên ngoài.
 • TensorFlow Probability: Là một thư viện cho phép xử lý các phép toán xác suất trong TensorFlow. Nó cung cấp một loạt các phép toán xác suất và phân tích dữ liệu cho các mô hình học sâu.

3. NVIDIA AI – https://www.nvidia.com/en-us/ai/

NVIDIA AI là một phần của NVIDIA Corporation, một trong những nhà sản xuất đồ họa máy tính hàng đầu thế giới. NVIDIA AI tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực như ô tô tự hành, y tế, giải trí và máy tính với hiệu suất cao.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của NVIDIA AI:
 • CUDA Toolkit: Là một bộ công cụ cho phép các nhà phát triển sử dụng GPU của NVIDIA để tăng tốc độ xử lý cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp các thư viện và công cụ cho việc phát triển các mô hình học sâu, học tăng cường và các ứng dụng khác.
 • TensorRT: Là một framework để triển khai các mô hình học sâu trên GPU của NVIDIA. Nó cung cấp một giải pháp tối ưu hóa cho việc triển khai các mô hình trên các hệ thống sản xuất và giảm thiểu thời gian đáp ứng cho các ứng dụng thời gian thực.
 • cuDNN: Là một thư viện cho phép xử lý các phép toán học sâu trên GPU của NVIDIA. Nó cung cấp các phép toán học sâu tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian huấn luyện và tăng tốc độ xử lý cho các ứng dụng học sâu.
 • DeepStream SDK: Là một framework cho phép xử lý video trên GPU của NVIDIA. Nó cung cấp một giải pháp để xử lý các dữ liệu video phức tạp và hỗ trợ cho việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trên các dữ liệu video.
 • NVIDIA Jarvis: Là một framework cho phép xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho việc xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên. Nó cung cấp một giải pháp toàn diện để xử lý các dữ liệu âm thanh và ngôn ngữ và triển khai các mô hình trên GPU của NVIDIA.

4. IBM Watson – https://www.ibm.com/watson

IBM Watson là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi IBM. Watson được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính và thương mại điện tử.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của IBM Watson:
 • Watson Studio: Là một nền tảng để phát triển, huấn luyện và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp một môi trường làm việc đơn giản cho các nhà phát triển và các nhà nghiên cứu để thực hiện các công việc từ việc xây dựng mô hình đến triển khai mô hình.
 • Watson Assistant: Là một công cụ cho phép xây dựng các ứng dụng chatbot thông minh và trả lời tự động cho các câu hỏi của khách hàng. Nó cung cấp các tính năng như học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
 • Watson Discovery: Là một công cụ cho phép tìm kiếm thông tin trên toàn bộ dữ liệu của tổ chức. Nó cung cấp các tính năng như phân tích ngôn ngữ tự nhiên và học máy để tìm ra thông tin cần thiết và cung cấp cho người dùng một trải nghiệm tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả.
 • Watson Visual Recognition: Là một công cụ cho phép phân tích và nhận dạng hình ảnh và video. Nó cung cấp các tính năng như phân loại đối tượng, phát hiện khuôn mặt và phân tích các bức ảnh để cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết.
 • Watson Language Translator: Là một công cụ cho phép dịch ngôn ngữ tự động từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác. Nó cung cấp các tính năng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy để đảm bảo chất lượng dịch thuật và giúp người dùng hiểu và giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.

5 Microsoft AI – https://www.microsoft.com/en-us/ai

Microsoft AI là một phần của Microsoft Corporation, một trong những công ty lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Microsoft AI tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp các tổ chức và doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phức tạp và tăng cường hiệu suất.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của Microsoft AI:
 • Azure Machine Learning: Azure Machine Learning là một dịch vụ đám mây cho phép người dùng xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình máy học một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Cognitive Services: Cognitive Services là một bộ API cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng thông minh bằng cách sử dụng các chức năng AI, bao gồm phân tích ngôn ngữ tự nhiên, phân tích hình ảnh và phân tích video.
 • Bot Framework: Bot Framework là một nền tảng cho phép người dùng xây dựng các bot trên nhiều nền tảng, bao gồm Facebook Messenger, Skype và Slack, sử dụng các chức năng AI để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Power BI: Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu cho phép người dùng truy xuất và phân tích dữ liệu, đồng thời tích hợp các chức năng AI để cung cấp thông tin phân tích dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
 • Visual Studio Code: Visual Studio Code là một trình biên tập mã nguồn mở cho phép người dùng phát triển các ứng dụng AI trên nhiều nền tảng, bao gồm Python và TensorFlow.

6. Google AI – https://ai.google/

Google AI là một phần của Google, được tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống. Google AI sử dụng các công nghệ AI để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm tìm kiếm, hội thoại tự động và công nghệ giọng nói. Google AI cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ AI phục vụ cho các mục đích khác nhau, từ phát triển mô hình đến triển khai các ứng dụng AI thực tế.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của Google AI:
 • TensorFlow: TensorFlow là một trong những phần mềm tốt nhất của Google AI, được sử dụng để phát triển và huấn luyện các mô hình học máy. Nó cung cấp một loạt các công cụ và thư viện cho phép người dùng xây dựng các mô hình học máy đa dạng và phức tạp.
 • Google Cloud AI Platform: Google Cloud AI Platform là một dịch vụ đám mây cho phép người dùng triển khai các mô hình học máy, phân tích dữ liệu và tạo các ứng dụng AI một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Dialogflow: Dialogflow là một dịch vụ cho phép người dùng xây dựng các chatbot thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp các công cụ và thư viện cho phép người dùng tạo các kịch bản trò chuyện và phân tích ngôn ngữ tự nhiên.
 • Google AutoML: Google AutoML là một dịch vụ cho phép người dùng tạo ra các mô hình học máy tùy chỉnh một cách dễ dàng và tự động. Nó cung cấp các công cụ và thuật toán cho phép người dùng tự động tìm ra các siêu tham số tối ưu cho các mô hình học máy của mình.
 • Google Cloud Vision API: Google Cloud Vision API là một dịch vụ cho phép người dùng phân tích hình ảnh và video bằng trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp các chức năng nhận diện khuôn mặt, phân tích đối tượng, phát hiện logo và nhiều hơn nữa.

7. Amazon AI – https://aws.amazon.com/machine-learning/

Amazon AI là một phần của Amazon Web Services (AWS), là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới. Amazon AI cung cấp các công nghệ trí tuệ nhân tạo như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng hình ảnh để giúp các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng AI.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của Amazon AI:
 • Amazon SageMaker: Đây là một nền tảng đám mây để xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học máy. Amazon SageMaker cung cấp một loạt các công cụ và thư viện để xử lý dữ liệu, tạo các mô hình học máy và triển khai chúng.
 • Amazon Rekognition: Đây là một dịch vụ nhận diện hình ảnh và video. Nó cho phép người dùng phát hiện và phân tích các đối tượng, khuôn mặt và văn bản trong hình ảnh và video.
 • Amazon Lex: Đây là một dịch vụ cho phép người dùng xây dựng các chatbot thông minh với khả năng hiểu các yêu cầu và câu trả lời bằng tiếng nói hoặc văn bản.
 • Amazon Comprehend: Đây là một dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho phép người dùng phân tích văn bản và hiểu ý nghĩa của chúng.
 • Amazon Polly: Đây là một dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên. Nó cung cấp các giọng nói khác nhau để phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

8. Keras – https://keras.io/

Keras là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ việc xây dựng các mô hình máy học và trí tuệ nhân tạo. Keras được thiết kế để dễ dàng sử dụng và cung cấp các công cụ giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Sau đây là một số phần mềm tốt của Keras:
 • Keras Tuner: Đây là một thư viện để tối ưu hóa siêu tham số cho các mô hình học máy. Nó cung cấp một loạt các thuật toán tối ưu để giúp tìm kiếm siêu tham số hiệu quả hơn.
 • TensorFlow Keras: Keras được tích hợp sẵn trong TensorFlow và cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để xây dựng các mô hình học sâu với TensorFlow. Các mô hình Keras có thể được sử dụng trực tiếp trong TensorFlow để triển khai các ứng dụng học sâu.
 • Keras Applications: Đây là một bộ sưu tập các mô hình học sâu được xây dựng sẵn cho các nhiệm vụ phổ biến như nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Keras Applications cung cấp các mô hình với các trọng số được lưu trữ trước, giúp giảm thời gian huấn luyện và tăng độ chính xác.
 • Keras Preprocessing: Đây là một thư viện để tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện mô hình. Keras Preprocessing cung cấp các công cụ để chuyển đổi và tạo ra các bộ dữ liệu dùng cho huấn luyện mô hình học sâu.
 • Keras-RL: Đây là một thư viện để xây dựng các mô hình học tăng cường với Keras. Keras-RL cung cấp các thuật toán học tăng cường phổ biến và có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng học tăng cường như trò chơi video và robot.

9. PyTorch – https://pytorch.org/

PyTorch là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học sâu và trí tuệ nhân tạo. PyTorch cung cấp các công cụ và tính năng tiên tiến cho việc xây dựng và huấn luyện các mô hình máy học và trí tuệ nhân tạo. PyTorch là một thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook AI Research. Nó cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt để xây dựng các mô hình học sâu.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của PyTorch:
 • TorchVision: Đây là một bộ sưu tập các công cụ để xử lý hình ảnh, bao gồm các bộ dữ liệu, mô hình và các phương pháp xử lý hình ảnh phổ biến. TorchVision cũng cung cấp các công cụ để phân tích và đánh giá các mô hình học sâu cho xử lý hình ảnh.
 • PyTorch Lightning: Đây là một thư viện được thiết kế để giúp xây dựng các mô hình học sâu phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. PyTorch Lightning cung cấp một cấu trúc dựa trên plug-in cho việc huấn luyện mô hình học sâu và quản lý các tác vụ liên quan như lưu trữ và đánh giá.
 • PyTorch Geometric: Đây là một thư viện cho xử lý đồ thị trong học sâu. PyTorch Geometric cung cấp các công cụ để xử lý các đồ thị và các phép toán trên đồ thị, cho phép xây dựng các mô hình học sâu cho các ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính.
 • PyTorch Audio: Đây là một thư viện để xử lý âm thanh, bao gồm các công cụ để xử lý, biến đổi và phân tích âm thanh. PyTorch Audio cũng cung cấp các mô hình học sâu được tùy chỉnh để xử lý âm thanh cho các ứng dụng như nhận dạng giọng nói và xử lý tín hiệu âm thanh.
 • Captum: Đây là một thư viện để giải thích các mô hình học sâu, cho phép hiểu rõ hơn cách các mô hình học sâu ra quyết định. Captum cung cấp các công cụ để tính toán đóng góp của các đặc trưng đầu vào đến đầu ra của mô hình, giúp cải thiện độ tin cậy và giảm độ phức tạp của các mô hình học sâu.

10. Caffe – https://caffe.berkeleyvision.org/

Caffe là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Caffe cung cấp các công cụ tiên tiến để xây dựng và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Caffe (Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding) là một thư viện mã nguồn mở, được phát triển tại Đại học California, Berkeley, để hỗ trợ việc xây dựng mô hình học máy sử dụng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) cho các bài toán nhận dạng hình ảnh, phân loại, phát hiện đối tượng, v.v.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của Caffe:
 • Caffe2: là phiên bản tiếp theo của Caffe, được thiết kế để hỗ trợ các mô hình học sâu và các ứng dụng trên nền tảng phân tán.
 • BVLC reference models: là tập các mô hình tham khảo được huấn luyện trên các tập dữ liệu phổ biến như ImageNet, CIFAR-10 và CIFAR-100. Các mô hình này bao gồm các kiến trúc CNN phổ biến như AlexNet, VGGNet, GoogLeNet và ResNet.
 • CaffeOnSpark: là một công cụ kết nối Caffe với hệ thống phân tán Spark, giúp tăng tốc độ huấn luyện mô hình trên nhiều máy tính.
 • Caffe-Proto: là một công cụ cho phép thiết kế kiến trúc mô hình CNN một cách dễ dàng, thay vì phải viết mã nguồn bằng tay.
 • DIGITS: là một giao diện đồ họa dễ sử dụng cho phép người dùng huấn luyện và triển khai các mô hình học máy sử dụng Caffe một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • NCCL: là một thư viện dùng để tối ưu hoá việc truyền dữ liệu trên nhiều GPU, giúp tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình trên các hệ thống đa GPU.
Các phần mềm này đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng học máy và thị giác máy tính, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích hình ảnh và video.

11. Hugging Face – https://huggingface.co/

Hugging Face là một cộng đồng trí tuệ nhân tạo và học sâu, chuyên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hugging Face cung cấp các công cụ và thư viện cho việc xây dựng các mô hình ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm các thư viện mã nguồn mở như Transformers và Tokenizers. Hugging Face là một công ty công nghệ tập trung vào phát triển công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên học sâu. Hugging Face đã xây dựng một cộng đồng mã nguồn mở đông đảo và phát triển các thư viện phần mềm NLP, chẳng hạn như:
 • Transformers: Thư viện mã nguồn mở cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên mạng nơ-ron biến đổi (transformer) và mô hình ngôn ngữ BERT. Transformers cung cấp các giải pháp phức tạp cho các nhiệm vụ NLP như phân loại văn bản, dịch máy, sinh văn bản, trích xuất thông tin và nhiều hơn nữa.
 • Datasets: Thư viện mã nguồn mở cho việc chuẩn bị và quản lý các bộ dữ liệu NLP. Thư viện cung cấp truy cập đến nhiều bộ dữ liệu NLP phổ biến như GLUE, SuperGLUE, và các bộ dữ liệu quan trọng khác.
 • Tokenizers: Thư viện mã nguồn mở cho việc mã hóa và giải mã văn bản để chuẩn bị cho các mô hình xử lý ngôn ngữ. Thư viện này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và cung cấp các phương pháp mã hóa văn bản hiệu quả.
 • Accelerate: Thư viện mã nguồn mở giúp tăng tốc huấn luyện mô hình với hỗ trợ cho các thiết bị phần cứng NVIDIA GPU và tích hợp với PyTorch.
Những phần mềm này của Hugging Face giúp đơn giản hóa việc xây dựng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tăng tốc quá trình huấn luyện.

12. Fast.ai – https://www.fast.ai/

Fast.ai là một trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo và học sâu. fast.ai cung cấp các khóa học trực tuyến về học máy và trí tuệ nhân tạo, nhằm giúp cho các nhà phát triển có thể nhanh chóng học tập và áp dụng các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này. Đây là một trong những trung tâm đào tạo AI hàng đầu trên thế giới và cung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu các khóa học về học sâu và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
Các phần mềm tốt của Fast.ai bao gồm:
 • Fastai: là một thư viện mã nguồn mở được xây dựng trên PyTorch, cung cấp các công cụ tiên tiến để xây dựng các mô hình học sâu và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
 • Fastcore: là một thư viện hỗ trợ cho phát triển các dự án Python, cung cấp các công cụ tiện ích và tiêu chuẩn hoá cho các thư viện mã nguồn mở khác nhau.
 • Nbdev: là một công cụ cho phép phát triển các thư viện mã nguồn mở và tài liệu trên Jupyter Notebook.
 • Fastpages: là một công cụ cho phép tạo các trang web tĩnh dựa trên các notebook Jupyter, giúp cho việc chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Tất cả các phần mềm này đều được Fast.ai phát triển và cung cấp miễn phí cho cộng đồng trí tuệ nhân tạo.

13. AI-ON – https://ai-on.org/

AI-ON là một công ty trí tuệ nhân tạo được thành lập tại Canada. AI-ON cung cấp các giải pháp và dịch vụ trí tuệ nhân tạo cho các tổ chức và doanh nghiệp. Các giải pháp của AI-ON bao gồm phân tích dữ liệu, dự đoán và tối ưu hóa. Trang web AI-ON cung cấp một số công cụ và tài liệu học tập để giúp các nhà phát triển và nghiên cứu AI có thể nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của mình.
Sau đây là một số phần mềm tốt được cung cấp bởi AI-ON:
 • AI-ON Education: Nền tảng học tập trực tuyến của AI-ON cung cấp nhiều khóa học về trí tuệ nhân tạo bao gồm cả cơ bản và chuyên sâu. Các khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia AI hàng đầu và có đầy đủ các tài liệu, bài giảng, bài tập và bài kiểm tra để hỗ trợ học tập.
 • AI-ON Community: AI-ON Community là một cộng đồng trực tuyến cho các nhà phát triển và nghiên cứu AI để chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm và các giải pháp thực tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
 • AI-ON Labs: AI-ON Labs là một nền tảng trực tuyến cho phép các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện các dự án thực tế bằng cách sử dụng các công cụ và tài nguyên như máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và robot học.
 • AI-ON Marketplace: AI-ON Marketplace là một thị trường trực tuyến cho phép các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo có thể mua và bán các mô hình học máy, tập dữ liệu, công cụ và tài nguyên khác.

14. AI Business – https://aibusiness.com/

AI Business là một trang thông tin về trí tuệ nhân tạo và học sâu. AI Business cung cấp các tin tức mới nhất, bài viết và phân tích về các xu hướng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống và kinh doanh.
Dưới đây là một số phần mềm tốt của AI Business:
 • Salesforce Einstein: Nền tảng AI của Salesforce giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản lý khách hàng và tăng cường trải nghiệm khách hàng.
 • H20.ai: H20.ai là một nền tảng học máy mã nguồn mở được sử dụng để phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán.
 • DataRobot: DataRobot là một nền tảng học máy tự động cho phép các doanh nghiệp xây dựng các mô hình dự đoán với tốc độ nhanh chóng và độ chính xác cao.
 • IBM Watson Analytics: IBM Watson Analytics là một công cụ phân tích dữ liệu được cung cấp bởi IBM, cho phép người dùng phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và trực quan.
 • Ayasdi: Ayasdi là một công ty phát triển phần mềm AI dùng để phân tích dữ liệu lớn và phát hiện ra các mối quan hệ ẩn giữa các biến.
 • Cognitivescale: Cognitivescale cung cấp các giải pháp AI cho các doanh nghiệp với mục đích tăng cường sức mạnh cho các quyết định chiến lược và tạo ra giá trị cho khách hàng.
 • NVIDIA Jarvis: NVIDIA Jarvis là một nền tảng AI dùng để xây dựng các ứng dụng giọng nói và tương tác con người – máy tính.
 • KAI Banking: KAI Banking là một nền tảng AI dùng để phát triển các ứng dụng và trải nghiệm tài chính thông minh, giúp các doanh nghiệp tài chính cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.
 • TensorFlow Extended (TFX): TFX là một bộ công cụ mã nguồn mở của Google, giúp các doanh nghiệp xây dựng và triển khai các mô hình học máy trên quy mô lớn.
 • Alation: Alation là một nền tảng dữ liệu thông minh, sử dụng AI để tự động đánh giá, quản lý và tối ưu hóa dữ liệu trong các tổ chức.

15. AI Trends – https://www.aitrends.com/

AI Trends là một trang thông tin về các xu hướng và công nghệ trí tuệ nhân tạo. AI Trends cung cấp các bài viết, phân tích và thông tin về các công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất, nhằm giúp người đọc có được cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này.
Trang web này không cung cấp các phần mềm, nhưng cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích về những ứng dụng mới nhất của AI, những công nghệ tiên tiến nhất, và những câu chuyện thành công về những sản phẩm AI. Các bài viết trên trang web này thường được viết bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin.
Ngoài ra, AI Trends cũng tổ chức các sự kiện chuyên ngành, như hội thảo, triển lãm và hội nghị để giới thiệu những công nghệ mới và các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo. Những sự kiện này cũng tạo cơ hội để các nhà khoa học, doanh nhân và nhà phát triển cùng chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm trong lĩnh vực AI.

16. Machine Learning Mastery – https://machinelearningmastery.com/

Machine Learning Mastery là một trang web cung cấp các tài liệu, khóa học và sách về học máy và trí tuệ nhân tạo. Machine Learning Mastery cung cấp các tài liệu và khóa học dành cho các nhà phát triển và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Trang web này cung cấp một loạt các tài liệu miễn phí và trả phí để giúp người dùng học hỏi và nâng cao kiến ​​thức về Machine Learning.
Sau đây là một số phần mềm tốt của Machine Learning Mastery:

 • Python Machine Learning Library (scikit-learn): Thư viện Machine Learning phổ biến và mạnh mẽ nhất được viết bằng Python. Nó cung cấp các thuật toán Machine Learning cơ bản và nâng cao, bao gồm phân loại, hồi quy và gom nhóm.
 • NumPy: NumPy là một thư viện Python cho tính toán khoa học. Nó cung cấp một loạt các công cụ để làm việc với các mảng đa chiều, bao gồm các phép tính toán và đại số tuyến tính.
 • Pandas: Pandas là một thư viện Python cho xử lý và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ để thực hiện các tác vụ phổ biến như lọc, sắp xếp và tóm tắt dữ liệu.
 • Matplotlib: Matplotlib là một thư viện Python cho việc tạo các biểu đồ. Nó cung cấp các công cụ để tạo ra các biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ phân phối và nhiều hơn nữa.

17. AI Multiple – https://www.aimultiple.com/

AI Multiple là một trang web cung cấp các thông tin về các công nghệ trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của chúng. AI Multiple cung cấp các bài viết và phân tích về các công nghệ mới nhất và cách chúng có thể được áp dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp.

18. Becoming Human – https://becominghuman.ai/

Becoming Human là một cộng đồng trí tuệ nhân tạo và học sâu. Becoming Human cung cấp các bài viết, trao đổi và chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia, nhà phát triển và người quan tâm đến trí tuệ nhân tạo. Các bài viết và chia sẻ trên Becoming Human bao gồm các tài liệu về học máy, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các lĩnh vực liên quan.

19. The Gradient – https://thegradient.pub/

The Gradient là một trang web cung cấp các bài viết và phân tích về trí tuệ nhân tạo, học sâu và các công nghệ liên quan. The Gradient tập trung vào việc phân tích các vấn đề và thách thức trong việc phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo, cũng như cung cấp các giải pháp và kiến thức để giải quyết các vấn đề này.

20. Analytics Insight – https://www.analyticsinsight.net/

Analytics Insight là một trang web cung cấp các tin tức và bài viết về trí tuệ nhân tạo, học máy và các công nghệ liên quan. Analytics Insight cung cấp các bài viết về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống và kinh doanh, cũng như giới thiệu các công nghệ mới nhất và các xu hướng trong lĩnh vực này.

Tóm lại:

Trên đây là danh sách 20 website hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, học máy và các công nghệ liên quan. Mỗi website đều có những ứng dụng và đóng góp riêng trong việc phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ cho các doanh nghiệp, đến việc đào tạo và cung cấp kiến thức cho các nhà phát triển và chuyên gia. Các thông tin trên đây có thể giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các website hàng đầu trong lĩnh vực này.
5/5 - (2 bình chọn)
Phạm Thiệp
Follow me
5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành Đạt
Thành Đạt
2 tháng trước

AI ngày càng phát triển nhanh. Thế giới bước sang kỷ nguyên công nghệ 6.0 rồi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ