DỰ ÁN MARKETING

ĐÃ THỰC HIỆN BỚI AKENDA

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

2

Digital Marketing – Viện Thẩm Mỹ

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

2

Digital Marketing – Dược phẩm

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

2

Digital Marketing – Dược phẩm

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

contact us

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

    Bạn cần tư vấn:
  • Check i'm not a robot: