DỰ ÁN MARKETING

ĐÃ THỰC HIỆN BỚI AKENDA

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Digital Marketing – Dược phẩm

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

Digital Marketing – Dược phẩm

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

Digital Marketing – Dược phẩm

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
    Bạn cần tư vấn: